Boşanma ve Aile Hukuku

Aile Hukuku, aile ile ilgili konularda hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Evlilik, boşanma, nafaka, velayet, miras gibi konuları kapsayan Aile Hukuku, toplumun temel taşı olan aile kurumunun hukuki açıdan korunmasını amaçlar.

 

Eskişehir Boşanma Avukatı

Aile Hukuku, evlilik öncesi, sırası ve sonrası hukuki ilişkileri düzenler. Örneğin, evlenme yaşı, evlilik öncesi sözleşmeler, evlenme izni, evlilik cüzdanı, evlilik akdi gibi hususlar Aile Hukuku kapsamında ele alınır. Evlilik akdinin feshi ya da sona ermesi durumunda ise boşanma hukuku devreye girer. Boşanma davaları, mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konular bu hukuk dalı içerisinde düzenlenir.

Aile Hukuku, aile üyelerinin haklarını korur ve aile içi ilişkilerde eşitliği sağlar. Örneğin, kadınların evlilik içindeki hakları ve korunmaları Aile Hukuku tarafından düzenlenir. Kadına yönelik şiddet gibi aile içi şiddet olayları da Aile Hukuku kapsamında ele alınır.

 

Eskişehir Miras Avukatı

Miras hukuku da Aile Hukuku'nun bir parçasıdır. Miras hukuku, kişinin ölümü durumunda mal varlığının nasıl paylaşılacağına ilişkin hükümleri içerir. Miras hukuku, kişinin vasiyeti ve kanuni mirasçılarına göre belirlenir.

Sonuç olarak, Aile Hukuku, toplumun temel yapı taşlarından olan ailenin korunmasını ve aile içi ilişkilerin hukuki açıdan düzenlenmesini sağlar. Aile içi ilişkilerde yaşanabilecek hukuki sorunların çözümüne yönelik hukuki bir çerçeve sunar.

WhatsApp Destek Hattı