İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, borçlu olan kişilerin alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için başvurabilecekleri hukuki bir süreçtir. İcra ve İflas Hukuku, borçlu olan kişilerin mal varlığına el koyulmasını ve bu varlıkların satılmasını da içermektedir.

 

Eskişehir İcra Avukatı

İcra Hukuku, alacaklının, borçlunun mal varlığına el koymasına ve bu varlıkların satılmasına izin verir. Bu hukuk dalı, alacaklının alacağını tahsil etmek için hukuki bir yola başvurmasını sağlar. Alacaklının alacağını tahsil etmek için mahkemeye başvurması ve mahkemenin icra emri çıkarması gerekir.

İcra Hukuku kapsamında, borçlunun mal varlığına el koyma işlemi gerçekleştirilir ve bu varlıklar satılır. Bu satıştan elde edilen gelir, alacaklının alacağını karşılamak için kullanılır. Borçlu, bu süreçte mal varlığının satılmasını önlemek için ödeme yapabilir veya mal varlığı üzerindeki borçları ödeyebilir.

 

Eskişehir İflas Avukatı

İflas Hukuku, borçlunun iflas etmesi durumunda, alacaklıların alacaklarını tahsil etmesini sağlar. İflas, borçlu olan kişinin, borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu belirtir. İflas durumunda, borçlunun mal varlığına el konulur ve bu varlıklar satılır. Satıştan elde edilen gelir, borçların ödenmesi için kullanılır.

 

Eskişehir İcra İflas Davaları

İflas Hukuku, borçlu olan kişinin mal varlığı üzerindeki haklarına ilişkin de hükümler içermektedir. Bu hukuk dalı, borçlu olan kişinin haklarını korumak için tasarlanmıştır. İflas durumunda, borçlu olan kişiye bir tasfiye memuru atanır. Bu tasfiye memuru, borçların tahsil edilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirir.

 

İcra ve İflas Hukuku, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için başvurabilecekleri hukuki bir süreçtir. İcra Hukuku, alacaklının, borçlunun mal varlığına el koymasına ve bu varlıkların satılmasına izin verir. İflas Hukuku ise, borçlu olan kişinin iflas etmesi durumunda, alacaklıların alacaklarını tahsil etmesini sağlar. Her iki hukuk dalı da, borçlu olan kişinin haklarını korumak için tasarlanmıştır ve borçlu olan kişinin mal varlığı üzerindeki haklarını da düzenler.

WhatsApp Destek Hattı