İş Hukuku

İş Hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, işçilerin haklarını korumayı amaçlamaktadır ve işverenlerin de yasal sorumluluklarını belirlemektedir.

İş Hukuku, çalışma koşullarını, iş sözleşmelerini, ücretleri, işçi sağlığı ve güvenliği, işten çıkarmaları ve işçi sendikalarını kapsamaktadır. Bu hukuk dalı, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkları da düzenlemektedir.

 

Eskişehir İş Avukatı

İş Hukuku, işçilerin güvenliği ve sağlığına ilişkin kuralları içermektedir. İşçilerin iş sırasında yaralanması veya hastalanması durumunda, işverenlerin yasal olarak sorumlu oldukları belirtilmektedir. İş Hukuku, işçilerin işyerindeki sağlık ve güvenliği için gerekli olan tedbirlerin alınmasını da zorunlu kılmaktadır.

 

Eskişehir İş Kazası Avukatları

İş Hukuku, işçilerin çalışma saatleri ve tatil günlerini de düzenlemektedir. İşverenlerin işçilere tatil hakkı ve izin verme yükümlülüğü vardır. Ayrıca, çalışma saatleri de yasal sınırlar içerisinde belirlenmektedir.

İş Hukuku, işverenlerin işçileri işten çıkarması ile ilgili de hükümler içermektedir. İşçinin haklı neden olmadan işten çıkarılması, İş Hukuku kapsamında yasaklanmıştır. İşçinin haklı bir nedeni olmadan işten çıkarılması durumunda işveren tazminat ödemekle yükümlüdür.

 

Eskişehir İşçi - İşveren Davaları Avukatı

İş Hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, işçilerin haklarını korumakta ve işverenlerin de yasal sorumluluklarını belirlemektedir. İş Hukuku, çalışma koşulları, ücretler, işçi sağlığı ve güvenliği, işten çıkarmalar ve işçi sendikaları gibi konuları kapsamaktadır. İşçi ve işveren arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların çözümü için de hukuki bir çerçeve sunmaktadır.

WhatsApp Destek Hattı