Güncel Kararlar

Boş Tahliye Taahhütnamesi İmzalayan Kiracı Tahliye Edilebilir Mi?

  Tahliye taahhütnamesiyle kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir. Bu nedenle tahliye taahhütnamesi v...

Detaylı bilgi

Her Boşanma Davasında Manevi Tazminata Hükmedilir Mi?

Her Boşanma Davasında Manevi Tazminata Hükmedilir Mi? Türk Medeni Kanunu’nun 174. Maddesinde boşanma davası sonunda kusurlu olan taraf aleyhine manevi tazminat öngörüleceği kabul edilmiştir. Madde metni aynen şu şekildedir: “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat...

Detaylı bilgi

Kayınvalide ve Kayınpeder ile Yaşamak Boşanma Sebebi Midir?

Boşanma hususunda sık sık merak edilen konulardan olan kayınvalide ve kayınpeder ile yaşama veya onların eşlere davranışlarının boşanma sebebi olup olmadığı konusunu Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2023/2036 E. 2023/4828 K. sayılı kararı ile ele alalım. Yargıtay’ın ilgili kararı şu şekildedir: “İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı beli...

Detaylı bilgi

Kira Sözleşmesinden Önce Tahliye Taahhütnamesi İmzalarsam Ne Olur?

Ev sahipleri, kiracıdan belirli bir tarihte evi tahliye edeceğine dair beyan alarak tahliye taahhütnamesi ile kiracıları daha kolay bir şekilde tahliye edebilmektedirler.  Ama tabi bu süreçte de belirli uyuşmazlıklar çıkmaktadır. Bu uyuşmazlıklardan biri de kira sözleşmesinden önce imzalanan tahliye taahhütnamesinin akıbetidir. Yargıtay Hukuk G...

Detaylı bilgi

Boşandım Asgari Ücretle İşe Girdim Yoksulluk Nafakası Kaldırılabilir Mi?

  Boşanma davası denildiğinde ilk akıllara gelen konulardan biri de nafaka konusudur. Bilindiği üzere TMK 175. Maddesine göre Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. Nafaka ile ilgili daha...

Detaylı bilgi
WhatsApp Destek Hattı