Hakkımızda

 

Avukat Elife ÇETİNTAŞ, 1973 Eskişehir doğumludur. 1999 yılında  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimine başlamıştır. Hukuk fakültesinden 2004  yılında mezun olmuştur. 2005 senesinde yapmış olduğu avukatlık stajının ardından 2006 yılında avukatlık hayatınabaşlamıştır.

Çalışma hayatında  birçok bankanın vekilliğini yapmış olan Avukat Elife ÇETİNTAŞ, 2015 yılında T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Eğitimi ve Sertifikası alarak arabulucu olarak da faaliyetlerine devam etmiştir.

Av.Elife ÇETİNTAŞ Eskişehir Barosu’na kayıtlı avukat ve arabulucu olarak görev yapmaktadır.

İş bu İnternet sitesi Eskişehir Avukat Elife ÇETİNTAŞ tarafından kurulmuş olup ÇETİNTAŞ HUKUK VE ARABULUCULUK BÜROSUnu da temsil etmektedir.

Eskişehir Avukat Elife ÇETİNTAŞ 17  yıllık meslek hayatında uzmanlaşmayı temel alan sistemi,yılların tecrübesine dayalı geniş iş tecrübesi  ,nitelikli , ve profesyonel çalışma ekibi ile ile birçok farklı alanda müvekkillerine avukatlık ,danışmanlık ve arabuluculuk olmak üzere çok yönlü hizmetvermektedir.Her türlü hukuki konuda, gerek bireylere, gerek kurum ve kuruluşlara mükemmellik anlayışı ile uluslararası standartlarda, etkin ve çözüm odaklı avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmayı prensip edinmiştir. 


Eskişehir Avukat Elife ÇETİNTAŞ’ın temel prensibi uzmanlık alanlarına giren dava ve uyuşmazlıklarda müvekkillerine doğru, etkin ve hızlı çözüm yolları sunmaktır. Uyuşmazlıkların her seviyesinde stratejik adımların atılmasında ve alternatif çözüm yollarının belirlenmesinde müvekkillerine en kaliteli hizmeti sunarak başarılı sonuçlar elde etmek öncelikli hedefidir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Eskişehir Aile Hukuku Avukatı 

Aile hukukunun en önemli davalarından olan boşanma davası, mal paylaşımı davası, çekişmeli boşanma davası gibi birçok davada da deneyimi sayesinde Av. Elife ÇETİNTAŞ haklarınızı ve menfaatlerinizi en iyi şekilde koruyacağı boşanma dilekçeleri ile sizi en iyi şekilde temsil edecektir. 

 

Eskişehir Kira Avukatı 

Kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda tarafların haklarının en iyi şekilde korunabilmesi için Eskişehir kira hukuku avukatı olan Av. Elife Çetintaş'ın deneyimlerinden faydalanmaları gerekir. Kira hukuku avukatı, kira sözleşmelerinin hazırlanması, değiştirilmesi, feshedilmesi, kira bedelinin belirlenmesi, arttırılması veya azaltılması, kira alacağı ve tahliye davaları, kira ilişkisinden kaynaklanan tazminat talepleri, kiralananın bakım ve onarımı gibi konularda yardımcı olur. 

 

Eskişehir Ticaret Hukuku Avukatı 

Eskişehir ticaret hukuku avukatı olarak Av. Elife ÇETİNTAŞ ticari faaliyetlerden doğan hukuki sorunları, uyuşmazlıkları ve çözüm yollarını bilen ve bu alanda hukuki hizmet veren bir avukattır. Ticaret hukuku avukatı, ticari işletme, tacir, ticari sicil, ticari defter, ticari sözleşmeler, ticari senetler, şirket hukuku, rekabet hukuku gibi alanlarda danışmanlık ve dava takibi yapar. 

 

Eskişehir Şirket Avukatı 

Şirket avukatı bir şirketin hukuki işlemlerini, sözleşmelerini, uyuşmazlıklarını ve davalarını yürüten ve takip eden avukattır. Eskişehir şirket avukatı olarak Av. Elife ÇETİNTAŞ şirketin hukuki risklerini azaltmak, haklarını korumak ve çıkarlarını savunmak için titizlikle çalışmalar yürütür. 

 

Eskişehir İcra Avukatı 

Eskişehir icra avukatı alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için icra ve iflas hukuku çerçevesinde yaptıkları takipleri yürüten ve takip eden bir avukattır. İcra avukatı ilamsız takip, ilamlı takip, ipotekli alacaklar hakkında takip, iflas erteleme, konkordato, iflas gibi konularda danışmanlık ve dava takibi yapar. İcra avukatı hem alacaklıların hem de borçluların haklarını korumak için çalışır. 

 

Eskişehir Miras Hukuku Avukatı 

Miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılara geçen malvarlığı ile ilgili uyuşmazlıkları ve çözüm yollarını bilen ve bu alanda hukuki hizmet sunan miras hukuku avukatı, mirasın açılması, paylaşılması, reddedilmesi, tenkisi, saklı pay, mirasçılık belgesi, vasiyetname, miras sözleşmesi gibi konularda hukuki destek verir.  

 

Eskişehir İş Hukuku Avukatı 

Eskişehir iş hukuku avukatı, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar konusunda işçi veya işverene hukuki destek sunan avukattır. İş hukuku avukatı iş sözleşmesinin kurulması, değiştirilmesi, feshedilmesi, işçi alacağı ve tazminatı, işe iade, iş güvenliği ve sağlığı, sendikal haklar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt gibi konularda danışmanlık ve dava takibi yapar.  

 

Eskişehir Ceza Avukatı 

Eskişehir ceza avukatı, ceza hukukuna ilişkin suçlardan dolayı yargılanan veya yargılanacak olan kişilere hukuki destek sağlayan avukattır. Ceza avukatı hem sanık hem mağdur veya müşteki sıfatıyla davaya katılan kişilere hizmet veren kişidir. Ceza avukatı, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müvekkilin haklarını korur, delil toplar, savunma yapar.  

 

Eskişehir Gayrimenkul Avukatı 

Taşınmaz mallar ile ilgili hukuki işlemleri ve uyuşmazlıkları hakkında hukuki destek sunan Eskişehir gayrimenkul avukatı, tapu, kadastro, imar, irtifak, ipotek, kira, satış, bağışlama, miras gibi konularda danışmanlık vererek dava takibini üstlenir.  

 

Eskişehir KVKK Avukatı 

Eskişehir KVKK avukatı, kişisel verilerin korunması hakkında bilgi sahibi olan ve bu konu hakkındaki uyuşmazlıklarda hukuki hizmet veren avukattır. KVKK avukatı, kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması, saklanması, silinmesi, anonimleştirilmesi gibi konularda hukuki yardımda bulunur.  

 

Eskişehir İdare Avukatı 

Eskişehir idare avukatı, idare hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ile ilgili davaları ve işlemleri yürüten ve takip eden avukattır. İdare avukatı, idarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan iptal, tam yargı, vergi, disiplin, memur atama, görevden alma gibi davalarda müvekkilinin haklarını korumak için çalışmalar yapan avukattır.  

 

Eskişehir Vergi Hukuku Avukatı 

Eskişehir vergi hukuku avukatı, vergi hukuku ile ilgili davalar ve işlemler hakkında hukuki destek veren avukattır. Vergi hukuku avukatı, vergi yükümlülükleri, vergi incelemeleri, vergi cezaları, vergi iadesi, vergi indirimi, vergi barışı, vergi uyuşmazlıkları gibi konularda danışmanlık verir.  

 

Eskişehir Tüketici Hukuku Avukatı 

Tüketicilerin mal veya hizmet alımı sırasında karşılaştıkları hukuki sorunları ve uyuşmazlıkları çözmek adına hukuki destek sunan Eskişehir tüketici hukuku avukatı, tüketici sözleşmeleri, ayıplı mal, ayıplı hizmet, tüketici kredisi, kredi kartı, taksitli satış, tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemesi gibi konularda danışmanlık vererek dava takibi yapar.  

 

Eskişehir Trafik Kazası Avukatı 

Trafik kazalarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde hukuki destek sunan Eskişehir trafik kazası avukatı, kaza sonucu oluşan maddi ve manevi zararın tazmini, kusur oranının belirlenmesi, sigorta şirketleriyle görüşme, trafik cezaları, ehliyet iptali, yaralanma veya ölüm gibi durumlarda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar hakkında danışmanlık sunar. 

 

Eskişehir Sigorta Hukuku Avukatı 

Eskişehir sigorta hukuku avukatı, sigorta sözleşmesinden veya sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde taraflara hukuki destek sunan avukattır. Hayat, sağlık, kaza, yangın, trafik, meslek hastalığı, sorumluluk gibi sigorta türleriyle ilgili danışmanlık veren sigorta hukuku avukatı, hem sigortalıların hem de sigortacının haklarını korumak için çalışır. 

 

Eskişehir Bilişim Hukuku Avukatı 

Bilişim teknolojileriyle ilgili hukuki sorunları ve uyuşmazlıkları çözmek adına hukuki destek sunan Eskişehir bilişim hukuku avukatı, internet, e-ticaret, sosyal medya, veri koruma, fikri mülkiyet, siber suçlar, siber güvenlik, elektronik imza, elektronik sözleşme gibi konularda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda danışmanlık yaparak dava takibini üstlenir.  

 

Eskişehir Tazminat Hukuku Avukatı 

Kişi veya kurumların uğradıkları haksız fiil, kusur, ihlal veya zarardan dolayı tazminat talep edilmesi hususunda hukuki hizmet sunan Eskişehir tazminat hukuku avukatı maddi ve manevi tazminat, iş kazası, trafik kazası, malpraktis, hakaret, iftira, kişilik hakları ihlali, sözleşme ihlali gibi konularda danışmanlık vererek dava takibi yapar.  

 

Eskişehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı 

Yabancıların Türkiye’de bulunma, çalışma, oturma, yerleşme, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, mülkiyet edinme gibi hak ve yükümlülüklerinde onlara hukuki destek sunan Eskişehir yabancılar ve vatandaşlık hukuku avukatı, yabancılar için vize, ikamet izni, çalışma izni, oturma izni, yerleşim izni, mavi kart, vatandaşlık başvurusu gibi konularda müvekkillerine hukuki yardımda bulunur. 

WhatsApp Destek Hattı