Kayınvalide ve Kayınpeder ile Yaşamak Boşanma Sebebi Midir?

Boşanma hususunda sık sık merak edilen konulardan olan kayınvalide ve kayınpeder ile yaşama veya onların eşlere davranışlarının boşanma sebebi olup olmadığı konusunu Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2023/2036 E. 2023/4828 K. sayılı kararı ile ele alalım.

Yargıtay’ın ilgili kararı şu şekildedir:

“İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararıyla, davacının maddî vakıa olarak dayandığı davacının evlilik süresi boyunca çok uzun bir süre kayınpederi ve kayınvalidesi ile birlikte yaşamak zorunda bırakılması ve bu sebeple taraflar arasında çekirdek aile yaşamının gerçekleşmemesi, davacının davalı eşinin dayak vs. gibi fiziksel şiddetine ve ekonomik şiddetine, \"sen iki ayaklı eşeksin\", \"sen dul kalmıştın, ben olmasam seni kim alırdı\" şeklindeki hakaret, aşağılama ve küçük düşürücü sözlerine maruz kalması ve davalının tarafların 2-3 yıl öncesine kadar ortak olarak yaşadıkları Didim ilçesindeki ikametten ayrılarak davacıyı yalnız bırakması ve onun geçimiyle, hayatını idamesiyle bir daha ilgilenmemesi hususları ispatlanmış olup evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve davalı erkeğin boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurlu olduğu, kadın tarafından açılan boşanma davasının kabulü ile, 4721 sayılı Kanun'ur 166 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına, kadının kusurunun bulunmaması, hiç bir gelirinin olmaması ve boşanmakla yoksulluğa düşeceği gerekçesi ile davacı kadın yararına aylık 750,00 TL tedbir, 1.000,00 TL yoksulluk nafakasına, şartları oluştuğundan kadın yararına 50.000,00 TL manevî tazminata karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı davalı erkek vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile, İlk Derece Mahkemesinin kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğu gerekçesiyle davalı erkek vekilinin istinaf taleplerinin esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı davalı erkek vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun'un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA karar verilmiştir.”

Görüldüğü üzere Yargıtay kayınpeder ve kayınvalide ile birlikte yaşamak zorunda bırakılan ve çekirdek aile yaşamanın gerçekleşmemesini boşanmaya sebep olarak kabul etmektedir.

 

 


WhatsApp Destek Hattı