Boşandım Asgari Ücretle İşe Girdim Yoksulluk Nafakası Kaldırılabilir Mi?

 

Boşanma davası denildiğinde ilk akıllara gelen konulardan biri de nafaka konusudur. Bilindiği üzere TMK 175. Maddesine göre Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Nafaka ile ilgili daha fazla bilgi için “Nafaka Nedir?” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Nafaka ile ilgili kafaları karıştıran bir diğer konu ise hangi durumlarda nafakanın kaldırılacağıdır. Örneğin boşanma davasından sonra işe giren yoksulluk nafakası alacaklısının nafakası kaldırılır mi?

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2008/20755 E. 2008/22245 K. sayılı kararında bu konu açıklığa kavuşturulmuştur. Karar metni şöyledir:

Kural olarak, tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir (TMK md.176/4).

Somut olayda her ne kadar davalı kadının boşanmadan sonra işe girerek çalıştığı sabit ise de aldığı ücretin düzeyinde bulunduğu, yerleşik Yargıtay uygulamasına göre de asgari ücret miktarı geliri bulunmanın yoksulluğu ortadan kaldırmayacağı hususunun kabul edildiği, buna göre davalının asgari ücret tutarında gelirinin bulunduğundan bahisle yoksulluk nafakası tümüyle kaldırılması doğru görülmemiştir.

Ne var ki her iki tarafın da asgari ücretli çalışan olduğu ve çoğun içinde azında bulunduğu gözetildiğinde yoksulluk nafakası tümüyle kaldırılmayıp hakkaniyet ölçüsünde indirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli bulunmamıştır.”

Görüldüğü üzere yoksulluk nafakası alacaklısının boşanmadan sonra işe girmesi nafakanın kaldırılması için yeterli bir sebep değildir. Burada araştırılması gereken konu kişinin işe girmesi ile birlikte yoksulluğunun ortadan kalkıp kalkmadığıdır.

Boşanma ve nafaka konusu hak kayıplarının en çok yaşandığı uyuşmazlıklardandır. Bundan dolayı kişilerin hak kaybı yaşamamaları için alanında deneyimli Eskişehir avukatlarından faydalanmaları gerekir. Bu tarz uyuşmazlıklarınız Çetintaş Avukatlık Bürosu ile iletişime geçerek hak kaybına uğramadan süreci tamamlayabilirsiniz.


WhatsApp Destek Hattı