Sigorta Hukuku Nedir?

Sigorta hukuku, ya kamu hukuku kuralları ile ya da özel hukuk kuralları ile oluşturulan bir sigorta sözleşmesi sonucu ortaya çıkan ilişkiyi inceleyen ve düzenleyen hukuk dalıdır.

Sigorta hukuku tanımdan da anlaşılabileceği üzere ikiye ayrılır:

Sosyal Sigorta Hukuku Nedir?

Sosyal sigorta hukuku, kamu hukuku kuralları ile oluşturulan sigorta sözleşmesinin ortaya çıkardığı ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır. Sosyal sigorta hukuku, sosyal sigortaları konu alır.

Sosyal sigortalar, sigorta teminatı elde etmek için yeterli maddi imkana sahip olmayanları güvence altına almak için kamu eliyle yapılan sigortalardır. Sosyal sigortaların temel amacı kamu yararıdır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1450. Maddesi 7. Fıkrasına göre sosyal güvenlik kurumları ile yapılan sigorta sözleşmelerinde aksine bir düzenlenme olmadıkça Ticaret Kanunu’nun sigorta hukukuna ilişkin hükümleri uygulanmaz.

 

Özel Sigorta Hukuku Nedir?

Özel sigorta hukuku ise özel hukuk hükümlerine tabi olarak ve tarafların serbest iradeleriyle akdettikleri sigorta sözleşmeleriyle oluşturulan sigorta ilişkisini incelemektedir.

Buradan da anlaşılacağı üzere özel sigortanın konusu sigorta sözleşmeleridir.

 

Sigortanın Faydaları Nelerdir?

İster sosyal sigorta olsun ister özel sigorta sigortanın temel faydası riskin paylaşılmasını sağlamaktır. Sigortayı en kolay şekilde açıklamak gerekirse şu örnek verilebilir:

10 haneden oluşan bir köy hayal edelim. Her evin de değerinin 10 birim olduğunu varsayalım. Bu köyde her sene yangın çıkmakta ve bir ev yanmaktadır. Bundan dolayı da köylüler aralarında para toplayıp evi yanan köylüye yardım etmektedirler. Yangından zarar gören evin zararının karşılanabilmesi için 10 birime ihtiyaç vardır ve her sene bir köylü 1 birim vererek zararın karşılanmasına yardım etmektedir.

Örnekte de görüleceği üzere köy halkı her sene oluşan zararları (riski) paylaşarak zarar oluştuğunda bunu karşılayabilmektedir. Sigorta bu sayede kişilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.

Sigorta aynı zamanda tasarruf aracıdır. Sigorta şirketlerine ödenen primler sigortacının elinde birikir ve bu meblağlar fonların oluşmasını sağlar. Oluşan bu fonlar da dolaylı olarak ülke ekonomisini etkilemektedir.

Sigorta ayrıca bireysel anlamda da tasarruf aracıdır. Hatta hayat sigortaları yabancı literatürde yatırım sigortası olarak da anılmaktadır.

 

Sigorta hukukuna ilişkin dava ve işlemlerin takibinin vekil aracılığıyla yürütülmesi hak kaybının engellenmesi için oldukça önemlidir. Eskişehir hukuk ve danışmanlık bürosu olan Çetintaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak sigorta hukuku alanında uzman avukat kadromuzla dava ve işlemlerinizi takip edebilmemiz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.


WhatsApp Destek Hattı